G – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượng

G – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượng

Ngôi nhà G-house do công ty kiến trúc  Agraz Arquiteco thiết kế là một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượng, trang hoàng bởi ánh sáng và vẻ đẹp của chất liệu.

G – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượngG – house | Một tác phẩm kiến trúc đương đại với nội thất ấn tượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *