Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 1 Nhà đẹp ở Colombia
Đơn vị thiết kế: Juan Pablo Ortiz
Địa điểm xây dựng: Chia, Cundinamarca, Colombia
Thi công: Jairo Llano
Năm hoàn thành: 2012
Ảnh: Jairo Llano

Chia100314 2 Nhà đẹp ở Colombia

Kết cấu: Nicolas Parra
Giám sát: Juan Pablo Ortiz S.- Jose Vallejo C.
Chia100314 4 Nhà đẹp ở Colombia

Ngôi nhà nằm trong một khu dân cư ở Chia, một đô thị đặc trưng cho sự phát triển mà trong đó tài sản sở hữu tư nhân chiếm ưu thế hơn khu vực công cộng và các phương tiện giao thông chiếm ưu thế hơn người đi bộ.

Chia100314 3 538x600 Nhà đẹp ở Colombia

Để đáp ứng với việc này, một loại hình thay thế chỗ ở được đề xuất, theo đó 30% diện tích được phân phối trong việc thụ hưởng cộng đồng.

Chia100314 6 Nhà đẹp ở Colombia

Những bức tường đá cong được dựng lên trên các ranh giới và hướng về phần bên trong của phòng tắm nắng để cung cấp không gian chào đón du khách cũng như không gian chiêm nghiệm cho người sử dụng.

Chia100314 11 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 9 Nhà đẹp ở Colombia

Dự án xoay quanh việc phân chia các mảng công cộng và cá nhân theo khu vực hình học thường xuyên và không thường xuyên tương ứng, tuân thủ sự sắp xếp đồ nội thất và sự khác biệt giữa các đồ lưu trữ. Bên cạnh đó, những khu vực khác nhau bên trong cũng cung cấp không gian độc đáo.
Chia100314 10 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 12 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 7 544x600 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 8 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 5 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 13 517x600 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 14 473x600 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 15 488x600 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 16 588x600 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 17 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 18 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 19 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 20 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 21 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 22 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 23 Nhà đẹp ở Colombia

Chia100314 24 Nhà đẹp ở Colombia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *