Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19?

0
22

Trong đó, tổ chức Y tế thế giới Việt Nambộ Y tế đưa ra những lời khuyên cho các đối tượng người dân là trẻ em, người lớn tuổi… Làm thế nào để có thể ổn định tinh thần trong mùa dịch Covid-19.

Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19?
Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19? (Hình 2).
Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19? (Hình 3).
Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19? (Hình 4).
Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19? (Hình 5).
Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19? (Hình 6).
Sức khỏe - Làm thế nào bảo vệ sức khoẻ tinh thần cho mọi người trong mùa dịch Covid-19? (Hình 7).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here